Запитання до юриста: Відповідальність за прострочення сплати податків, з вини обслуговуючого банку


На кого покладається відповідальність за прострочення строків перерахування до бюджету та інших державних цільових фондів податків, якщо порушення строків сталося з вини обслуговуючого банку?
Відповідь юриста:

Платник податків, у якого на рахунку в банківській установі знаходяться грошові кошти у достатній кількості для сплати податків звернувся до банку з відповідним платіжним дорученням з вимогою перерахувати до бюджету та інших державних цільових фондів визначену суму податки. Але банк, порушуючи умови договору обслуговування клієнта та порядок, встановлений законодавством, порушив строк перерахування податків до бюджету. Причин такого порушення можуть бути декілька, зокрема відсутність грошових коштів на рахунках банку, помилка операціоніста, втручання НБУ в порядку регулювання економічних нормативів такого банку тощо.

На кого в такому випадку покладається відповідальність за прострочення строків перерахування до бюджету та інших державних цільових фондів податків, якщо порушення строків сталося з вини обслуговуючого банку?

Податковим кодексом передбачена описана ситуація, що свідчить про те, що законодавець приймаючи ПКУ врахував можливі  недоліки роботи банківської системи. Відповідальність перед бюджетом в такому випадку несе саме банк або орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ.

пп.129.6 ПКУ передбачено, що за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Слід зазначити, що відсутність вини платника податків за прострочення строків перерахування податків в такій ситуації, скоріш за все, доведеться доводити саме платнику податків. Тому радимо одразу, коли стало відомо, що податки до бюджету не дійшли або дійшли не вчасно чи не в повному обсязі підготувати необхідну доказову базу в підтвердження того, що платником податків зроблено всі дії, які передбачають належне виконання зобов’язання по сплаті податків. Такими доказами можуть бути платіжні доручення, довідка за банку про наявність коштів на рахунку на момент подачі платіжного доручення тощо. Для юристів підприємства, або юридичної компанії, що надає юридичні послуги підприємству або ж здійснює правовий супровід його господарської діяльності підготовка відповідної доказової бази не повинна викликати жодних проблем.

Під час податкової перевірки не потрібно йти на провокацію податкових інспекторів, які звикли ігнорувати будь-які об’єктивні доводи про невинуватість платника податків і в жодному разі не намагатися "домовитись", оскільки по-перше, це протизаконно, а по-друге, в порядку адміністративного або судового оскарження рішення податкового органу буде скасовано. Тому радимо прослідкувати щоб юридична служба підприємства або обслуговуюча юридична компанія взяла ситуацію під свій контроль з самого початку її виникнення, що й стане в майбутньому складовою успіху у відносинах з податківцями.

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста