Відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій


Відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1. Чи є шанс у підприємства в адміністративному суді?

Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди:

1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту (прим. автора. - особам за списком №1 та списком №2), пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, … затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.

В той же час, абз.3 цього підпункту передбачено, що "При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом."

Закон Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (1058-IV від 09.07.2003) набрав чинності з 1 січня 2004 року, тобто повинен застосовуватись порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до 01 січня 2004 року.

Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР від 26.06.1997) у редакції від 02.10.2003 року (чинна редакція на момент набрання чинності Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), а саме абз.4, п.1, ст.2 передбачено, що "Об'єктом оподаткування є: для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону (прим. автора. - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку), об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Слід відзначити, що чинною на сьогоднішній день редакцією Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" абз.4, п.1, ст.2 передбачено майже аналогічне за змістом попередніх редакцій положення, а саме "Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже з вищезазначеного випливає, що фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" є об'єктом оподаткування для підприємства.

Судова практика за останні роки, зокрема Постанови Верховного суду України "Про стягнення фактичних витрат на виплату та доставку пенсій" №21-401а11 від 13.02.2012; "Про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій" №21-178а11 від 10.10.2011, Ухвали Вищого адміністративного суду України "Про стягнення заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату і доставку пенсій" №К/9991/45203/12 від 28.03.2013, "Про стягнення заборгованості" №К/800/1520/13 від 21.02.2013 та інші свідчить про задоволення в подібних правовідносинах вимог ПФУ, мотивуючи це наступним:

За змістом пункту 2 Прикінцевих положень Закону N 1058-IV пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими й важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через такі фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами Закону N 1058-IV в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом N 1788-XII. У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону N 1058-IV. При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

За правилами абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 Прикінцевих положень Закону N 1058-IV підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до ПФУ плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й важкими умовами праці за списком N 1, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку про те, що витрати на виплату та доставку пенсій особам, які були зайняті на роботах за списком N 1, покриваються підприємствами та організаціями.

Також в 2011 році підприємством ПВП "Рембудмонтаж" було зроблено спробу в судовому порядку визнати положення абзацу 3 пункту 6.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загально обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1 (далі - Інструкція), такими, що не відповідають та суперечать абзацам 3, 4 підпункту 1 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 09 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058) та статей 22, 64, частини першої статті 58 Конституції України.

Але Ухвалою Вищого адміністративного суду України № К/9991/31507/12 від 09.04.2015 було встановлено, що абзац 3 пункту 6.1 Інструкції є таким, що відповідає Закону N 1058, а доводи позивача про невідповідність оскаржуваного абзацу положенням абзаців 3, 4 підпункту 1 пункту 2 Прикінцевих положень Закону N 1058, статтям 22, 64 та частині першій статті 58 Конституції України як Основного Закону України є необґрунтованими.

Це ще раз системно підтверджує позицію судової влади України на користь ПФУ.

Отже, з більшою вірогідністю, до внесення змін до відповідного законодавства суди прийматимуть рішення на користь ПФУ з питань відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій.

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста