Матеріальна відповідальність працівника


В межах теми захисту інтересів власників бізнесу від недбалих або цілеспрямованих дій працівників, в результаті підприємство зазнає матеріальних збитків.

За загальним правилом працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

Важливо, що матеріальна відповідальність працівника може виникнути тільки за пряму дійсну шкоду і за умови, що така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.

Також слід відзначити, що на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничого господарського ризику. За шкоду іншої категорії, наприклад за неодержаний підприємством прибуток, відповідальність може бути покладена лише на працівників, які є посадовими особами.

Розмір матеріальної відповідальності простого працівника, як правило, обмежується певною частиною його заробітку і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

На сьогоднішній день залишається чинним Указ Президії Верховної ради РСРС "про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації", що прийнятий ще в 1976 році, а останні зміни до нього були внесені в 1986 році.

Зазначеним Положенням уточняється, що за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, робітники і службовці, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше однієї третини свого середньомісячного заробітку, за винятком випадків, встановлених Положенням та іншими актами законодавства.

За псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, робітники і службовці несуть матеріальну відповідальність у розмір заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку.

Повна матеріальна відповідальність.

Повна матеріальна відповідальність працівників – це покладення на працівника обов'язку повністю відшкодувати заподіяну підприємству пряму дійсну шкоду, без будь-яких обмежень.

Випадки, коли до працівника може бути застосована повна матеріальна відповідальність, встановлені Кодексом законів про працю.

Статтею 134 Кодексу передбачено перелік випадків коли працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації у випадках, коли:

 • між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;
 • майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
 • шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
 • шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
 • шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
 • відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;
 • шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;
 • службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
 • керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Важливе практичне значення має повна матеріальна відповідальність відповідно до письмового договору про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення майна та інших матеріальних цінностей, переданих працівникові на зберігання або для інших цілей.

Слід звернути увагу на ту обставину, що на основі договору, повна матеріальна відповідальність можлива тільки за збереження майна та інших цінностей, переданих працівникові. За інші види прямої дійсної шкоди працівник, який підписав договір про повну матеріальну відповідальність, може нести таку відповідальність лише у випадках, передбачених законодавством.

Законодавство обмежує можливість укладення договорів про повну матеріальну відповідальність з працівниками певними рамками, в розрізі за посадами та службовими обов'язками. Проте, якщо працівник, за умови, що він досяг 18 річного віку і займає посаду або виконує роботу, за яких допускається укладання договору про повну матеріальну відповідальність, відмовляється підписати (укласти) такий договір, то він може бути звільнений з роботи в порядку пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю. Така позиція підтверджується судовою практикою, зокрема пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду "Про практику розгляду судом трудових спорів".

Перелік посад і робіт, що заміщаються чи виконуються працівниками, з якими можуть бути укладені письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих ним на зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва, затверджений Держкомпраці СРСР і Секретаріатом ВЦРПС, який діє і на сьогоднішній день.

Згідно зі статтею 135-1 Кодексу, договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений при наявності одночасно двох умов:

 • посада, яку працівник займає або роботи, які він виконує передбачені у вищезазначеному Переліку;
 • виконання обов'язків за посадою, виконання роботи відповідно до професії має бути безпосередньо пов'язано із зберіганням, обробкою, продажом (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Як наслідок, наявність тільки одного формального моменту (посада або робота, яку виконує працівник, які зазначені в Переліку) не дає підстави для укладення договору про повну матеріальну відповідальність, якщо трудові функції працівника не передбачають перелічені обов'язки.

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста