Практика: Цивільне право та цивільний процес


Цивільне право призначене для врегулювання та вирішення великої кількості життєвих ситуацій, що виникають в повсякденному житті кожної людини. При цьому цивільні відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленню, майновій самостійності учасників та не походять у зв’язку з адміністративним чи владним підпорядкуванням.

Всі правовідносини, що регулюються нормами цивільного законодавства поділяються на два види, особисті немайнові та майнові відносини, серед яких, в свою чергу, можна виділити наступні категорії:

  • особисті немайнові права (право на життя та охорону здоров'я, право на свободу та особисту недоторканність, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості);
  • право власності та інші речові права;
  • право інтелектуальної власності;
  • зобов’язальне право (права й обов’язки, що виникають на підставі договору чи іншої домовленості);
  • спадкове право.
  • Норми цивільного законодавства тісно перетинаються з такими галузями права як сімейне, житлове, трудове оскільки такі відносини, як правило, будуються з врахуванням саме цивільного права.

Юристи Юридичної фірми "ЯРЛАН" мають суттєвий досвід у вирішенні цивільних, сімейних, житлових та трудових проблем, постійно слідкують за законодавчими нововведеннями та змінами, а також вивчають та аналізують практику застосування відповідних норм у судах усіх рівнів.

Якщо у вас виникли проблеми або питання у сфері цивільних, сімейних, житлових чи трудових відносин зверніться до юристів-експертів Юридичної фірми "ЯРЛАН" і ми:

  • надамо вам розгорнуту юридичну консультацію;
  • порадимо як діяти в тій чи іншій ситуації;
  • підготуємо усі необхідні документи для захисту ваших порушених прав;
  • відстоїмо ваші інтереси в суді.
Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста